Johs`

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Hurtigruta

DebattPosted by Johs Thu, June 23, 2011 23:10:57

Tenk å ødelegge et så flott program som "Hurtigruta minutt for minutt" var med å sende "Høydepunkter" som er en kortversjon av det 134 timers lange programmet.

Ved ikke å fortelle, eller tekste, hvor den var, eller passerte, ble det jo kun en tilfeldig bildekavalkade.

Kun der man er så godt kjent at man selv kan orientere ble det interessant.

Da man fulgte det opprinnelige programmet hadde man program hvor man kunne orientere seg og tilpasse kaffepause og TV-titting til noe man ville ha med seg.

At ikke programskaperne har skjønt dette forundrer meg.

Og det forundrer meg like mye at alle ekspertene som har uttalt seg om programmet ble så forbauset av at dette programmet slo så godt an.

De har visst ikke skjønt at vi er ganske mange som er gørr lei av alle disse drama-, krim- og komiseriene, og kunstig laget reality, og som dessuten sendes på samme tid på de forskjellige kanalene.

I dag bruker vi ikke TV som vi gjorde for 40 - 50 år siden. Vi setter oss ned når vi har tid, eller skal hvile, og svitsjer over til en kanal som har noe vi kan se på. Og tilpasser tidspunktet etter programguiden hvis det er noe vi "må se".

Når man fulgte ”Hurtigruten minutt for minutt” var det tilnærmet som å være med på turen. Reiser ”live” får man heller ikke med seg alt. Man må både spise og sove og mer til.

Og det var mye norgeshistorie å få med seg selv om man så bare korte stunder nå og da.

Maria Amelie

DebattPosted by Johs Tue, January 18, 2011 12:07:08

Maria Amelie og andre skjulte ressurser.
Jens Stoltenberg fremstår jo som en totalitær diktator som vi kritiserer når de opptrer slik i andre stater.
Hvorfor reagerer vi så sterkt i akkurat denne saken. Men kjære journalister, vi må jo vite om situasjonene før vi skal engasjere oss, og det er utallige liknende saker hvor barn, ektefeller og familiemedlemmer er blitt splittet og utvist, og hvor engasjementet har vært minst like stort og sørgelig hos lokalbefolkningen.
Men de sentrale media har ikke alltid vært like flink til å personifisert menneskeskjebnene.

Man burde kunne gi amnesti til de som har levd i skjul og klart seg med husrom, språk og arbeid, i så lang tid. Ved å gi amnesti får man legalisert forholdene slik at de som likevel er her, og blir her enda lengre, ble norske statsborgere. Hva Om det ble noen tusener som fikk lovlig opphold. De er her og gjør sin innsats likevel.

Så får byråkratene heller bestrebe seg på raskere å sende ut de som ikke har de riktige kvalifikasjonene, som kriminelle og terrorister. Men de må vi vel beskytte for de kan jo bli straffet i sine hjemland.

Johs

Skattelistene

DebattPosted by Johs Sun, October 24, 2010 13:57:30

Så grafser vi litt i skatteliser igjen da, og morsomt er det, for vi er jo så nysgjerrig.

Og interessant er det å vurdere jobber og bransjer, hva som går bra eller mindre bra nå, og kanskje kan man prøve seg på noe annet, noen tør også det.

Men nysgjerrighet er jo selve drivkraften for å lære noe, og ha et spennende liv.

Noe som undrer meg hvert år er hvordan de som har store inntekter år etter år men stadig har 0 i formue. Kan noen forklare meg dette?


OL i Vancouver

DebattPosted by Johs Thu, February 18, 2010 00:10:52

Endelig ble det gull - ja, Marit Bjørgen var perfekt...!

Men så var det herrene da. Bare en ussel bronse til Northug når alt hadde gått vår vei like til finalen, og forventningene var skrudd på topp.

Minner bare om at det er optimistene som blir skuffet.

Johs

Balanse i naturen.

DebattPosted by Johs Wed, September 09, 2009 22:50:43

Naturlig.

Nå er jo alt blitt så sårbart, alle slags områder, land, sjø og fjell, planter og dyreliv. Det er så lett å hevde at et område er sårbart når man ikke trenger å presisere hva det er som er sårbart.

Hva er det med naturen som er så sårbart? At den ikke forblir som det er i dag? Helst skulle alt være som da vi var unge, friske og spreke og uten bekymringer for om noe ble annerledes.

Stadig snakkes det om balanse i naturen. Hva er det? Det er jo selve endringen som er balansen.

Naturen har aldri vært som den er i dag og det vil den heller aldri bli. Det ene som er sikkert er at naturen er i kontinuerlig forandreng.

Solen har sine variasjoner, jorden er i bevegelse, og dyr og planter har aldri tatt hensyn til at de skulle bevare noen stabilitet. Det gjelder bare å tilpasse seg den stadige endringen som skjer rundt seg, og klarer man ikke det så bukker man under.

Som resten av det biologiske mangfoldet har også vi mennesker forsøkt å styrke vår posisjon. Og ved overlegen tenkekraft har vi klart å bli den dominerende arten som forsøker å styre alt. Men dette er nettopp problemet - at vi har blitt for mange som krever for store ressurser. Andre livsformer som makter å bli for mange bryr seg ingenting om andre arter dør ut, eller om de spiser opp sitt eget livsgrunnlag og derved bukker under.

Men vi mennesker fortsetter å mangfoldiggjøre oss selv om vi er store ressursbrukere.

Og så vil vi helst bevare det meste som vi husker det var en gang - i vår ungdom..?

09.09.09 JohsMishandlet av staten

DebattPosted by Johs Mon, August 31, 2009 23:34:30

Staten har konfiskert to tredjedeler av min eiendom i Løvsjølia uten noen form for kompensasjon. Det er vel ingen rettstat verdig?

Vi er tre grunneiere i Løvsjølia som har måtte avgi over 20 000 da av våre eiendommer, til staten og storsamfunnet, for opprettelsen av Lierne Nasjonalpark.

Riktignok har vi vært i mange møter med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kunnet fremføre våre syn som vi i ettertid ser at de ikke er blitt vektlagt i det hele tatt. Og hvor det ble hevdet at vi som grunneiere kunne beholde våre rettigheter omtrent på samme nivå som vi har gjort.

Og vi har arbeidet sammen med andre organisasjoner og myndigheter for å få gjennomslag for rimelige bruksregler, og delvis mer miljøvennlige, retningslinjer enn det offentlige regime har gjennomført.

Men lite eller ingenting av det som ble lovet under forhandlingene er blitt imøtekommet ved utforming og håndheving av de nye lover og forskrifter.

Eiendommene våre har nå vært båndlagt i over tjue år, allerede fra den tid da arbeidet med nasjonalparken startet. Har vi ingen krav på erstatning?

Er det bare vi som skal betale for dette. Det gjør vi for øvrig som alle andre gjennom skatter og avgifter.

Vår advokat som gjerne skulle ta en rettssak på dette, har ærlig nok sagt fra om at vi kan risikere å bli sittende igjen med store saksomkostninger dersom vi skulle tape, og at dette trolig vil bli en langdryg affære. Så vi tør jo ikke gå til sak mot staten for å få rettferdig behandling.

Hvor er da rettsikkerheten? Vi føler oss svært urettferdig behandlet.

Det er vel bare staten som kan ta seg til rette på denne måten uten å måtte gjøre opp for seg.

Hva slags politikere er det som vedtar og godtar slik adferd. De hevder ofte at vi lever i en rettstat.

Staten Norge kunne skaffet seg alt det arealet den måtte ha behov for om de hadde opptrådt på skikkelig måte og forhandlet på reelt grunnlag med tilbud om erstatning og alternativ for eiere og brukere, og gjort opp for seg som ærlige folk.

Jeg mener det her er en stor urett som her er begått, og at vi er mishandlet av staten.

Johs

Overbefolkning?

DebattPosted by Johs Wed, May 06, 2009 22:30:26

Hvorfor vil alle ha økt folketall, små grisgrendte kommuner og store byer med pressområde, når det er overbefolkning som er verdens største problem?