Johs`

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Kjørtur'n

DiktPosted by Johs Sat, June 27, 2009 14:51:32

Kjørtur’n

I kjørd me en tur, og humøret var godt.
Helt te I tok igjen ein som kjørd så smått,
når det va en sving, heller de kom nå’n imot,
men han gassa på på rett-linjan, - han skull ha hatt ei bot.
Han skull ha vørri straffa, han skull ha vørti tigi.
Ja, ha I fått’in sjøl så ha I jett’n kjæft, og sliggi.
Men trur du itt når I endele kom me forbi,
Så kjørd I bærre kilometeren. Der sto politi.
Ken du tru dæm stoppa, det er det som er viktig.
Det var itt tufsen som kom bak, men meg som kjørd så riktig.
© Johs