Johs`

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Mishandlet av staten

DebattPosted by Johs Mon, August 31, 2009 23:34:30

Staten har konfiskert to tredjedeler av min eiendom i Løvsjølia uten noen form for kompensasjon. Det er vel ingen rettstat verdig?

Vi er tre grunneiere i Løvsjølia som har måtte avgi over 20 000 da av våre eiendommer, til staten og storsamfunnet, for opprettelsen av Lierne Nasjonalpark.

Riktignok har vi vært i mange møter med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kunnet fremføre våre syn som vi i ettertid ser at de ikke er blitt vektlagt i det hele tatt. Og hvor det ble hevdet at vi som grunneiere kunne beholde våre rettigheter omtrent på samme nivå som vi har gjort.

Og vi har arbeidet sammen med andre organisasjoner og myndigheter for å få gjennomslag for rimelige bruksregler, og delvis mer miljøvennlige, retningslinjer enn det offentlige regime har gjennomført.

Men lite eller ingenting av det som ble lovet under forhandlingene er blitt imøtekommet ved utforming og håndheving av de nye lover og forskrifter.

Eiendommene våre har nå vært båndlagt i over tjue år, allerede fra den tid da arbeidet med nasjonalparken startet. Har vi ingen krav på erstatning?

Er det bare vi som skal betale for dette. Det gjør vi for øvrig som alle andre gjennom skatter og avgifter.

Vår advokat som gjerne skulle ta en rettssak på dette, har ærlig nok sagt fra om at vi kan risikere å bli sittende igjen med store saksomkostninger dersom vi skulle tape, og at dette trolig vil bli en langdryg affære. Så vi tør jo ikke gå til sak mot staten for å få rettferdig behandling.

Hvor er da rettsikkerheten? Vi føler oss svært urettferdig behandlet.

Det er vel bare staten som kan ta seg til rette på denne måten uten å måtte gjøre opp for seg.

Hva slags politikere er det som vedtar og godtar slik adferd. De hevder ofte at vi lever i en rettstat.

Staten Norge kunne skaffet seg alt det arealet den måtte ha behov for om de hadde opptrådt på skikkelig måte og forhandlet på reelt grunnlag med tilbud om erstatning og alternativ for eiere og brukere, og gjort opp for seg som ærlige folk.

Jeg mener det her er en stor urett som her er begått, og at vi er mishandlet av staten.

Johs

Løvsjølia, 31.07.09

RapportPosted by Johs Fri, July 31, 2009 21:12:05

Løvsjølia,

Kom endelig i gang med å lage ”luftpipe” i Trebo-hytta i går. Dvs. at jeg har jekket opp hele murpipa, som var knekt nederst. Et nervepirrende og spennende prosjekt.

Skal så støpe nytt fundament under, så nå begynner slitet med å krype under hytta og grave ut jord og så bære inn sement etter hvert.

Forøvrig ser jeg noen multer som er blitt modne. Er glad jeg ikke skal plukke noen.

Og knott og mygg har vært til liten plage i det siste, men så har jeg ikke holdt inne i krattskogen heller.

Johs

Polen-tur

RapportPosted by Johs Mon, June 29, 2009 20:03:27

Polen-turen.

Så er vi ferdig med polturen da
med flasker fra Krakow og Warszawa.
Å nei, selv om vi snakket litt tull
så tror jeg ikke kvoten engang ble full.
Vi var jo med to Brustadbuss,
pensjonister fra NTE som hadde skyss.
Vi hygget oss sammen i trivelig lag,
og kjørte noen etapper dag for dag.
Mest imponerende var det å se
over 130 meter ned til Wieliczka saltgruve,
med salte sjøer og kirkehaller.
At de fikk ut så mye med tau og traller.
Mer deprimerende var det jo
i Auschwitz, og i Warszawa med jødegetto.
Warszawa er en imponerende by,
selv om vi gikk der med paraply.
Fra kulturpalasset hadde man vidt utsyn.
Ja fra toppen kunne vi se hele by'n.
Fra Gdansk vi dro med Polferje
over Østersjøen til Sverige.
Mye har vi sett av rav.
Men i Stockholm var det vi hoppet av,
for vi skulle passe barnebarn i Oslo,
mens resten av laget til Trøndelag dro.
Bjørg og Johs.


Kjørtur'n

DiktPosted by Johs Sat, June 27, 2009 14:51:32

Kjørtur’n

I kjørd me en tur, og humøret var godt.
Helt te I tok igjen ein som kjørd så smått,
når det va en sving, heller de kom nå’n imot,
men han gassa på på rett-linjan, - han skull ha hatt ei bot.
Han skull ha vørri straffa, han skull ha vørti tigi.
Ja, ha I fått’in sjøl så ha I jett’n kjæft, og sliggi.
Men trur du itt når I endele kom me forbi,
Så kjørd I bærre kilometeren. Der sto politi.
Ken du tru dæm stoppa, det er det som er viktig.
Det var itt tufsen som kom bak, men meg som kjørd så riktig.
© Johs


Løvsjølia, 10.06.09

RapportPosted by Johs Wed, June 10, 2009 23:16:26

Var ute på Løvsjøene og fisket et par-tre timer, og litt fisk ble det jo. Godt og vel to bøtter, eller høres det bedre med 350 fisker.

Men nå drar jeg fra trivelig slit i Løvsjølia til mer urbane strøk, og tar ferie med fest og Polen-tur og barnepass m.m. Johs

Arbeid til alle

DiktPosted by Johs Tue, June 09, 2009 22:47:06

Arbeid til alle.

Du skal jobbe og slite, og tjene såpass lite
at det du har igjen når de rike har tatt sitt,
ikke viser egentlig hvor mye de har slitt.
Men
de som er på toppen og tjener mer enn nok,
skal innkassere overfloden fra sin arbeidsstokk.
© Johs

Løvsjølia 09.06.09

RapportPosted by Johs Tue, June 09, 2009 22:43:18

Satte potetene for en uke siden, og sådde noen grønnsaker i dag. Det er alltid spennende å se om noe kommer opp her i fjellbandet.

Myggen kom søndag, for to dager siden, men ingen stikkmygg ennå.

Så blir det vel mat til fluesnapperen da. Tror ikke den har klekt ennå ettersom den har så god tid til å synge.

Og solen skinner så nydelig og nå er klokka snart 23.

Johs

Overbefolkning?

DebattPosted by Johs Wed, May 06, 2009 22:30:26

Hvorfor vil alle ha økt folketall, små grisgrendte kommuner og store byer med pressområde, når det er overbefolkning som er verdens største problem?


« PreviousNext »