Johs`

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Mishandlet av staten

DebattPosted by Johs Mon, August 31, 2009 23:34:30

Staten har konfiskert to tredjedeler av min eiendom i Løvsjølia uten noen form for kompensasjon. Det er vel ingen rettstat verdig?

Vi er tre grunneiere i Løvsjølia som har måtte avgi over 20 000 da av våre eiendommer, til staten og storsamfunnet, for opprettelsen av Lierne Nasjonalpark.

Riktignok har vi vært i mange møter med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kunnet fremføre våre syn som vi i ettertid ser at de ikke er blitt vektlagt i det hele tatt. Og hvor det ble hevdet at vi som grunneiere kunne beholde våre rettigheter omtrent på samme nivå som vi har gjort.

Og vi har arbeidet sammen med andre organisasjoner og myndigheter for å få gjennomslag for rimelige bruksregler, og delvis mer miljøvennlige, retningslinjer enn det offentlige regime har gjennomført.

Men lite eller ingenting av det som ble lovet under forhandlingene er blitt imøtekommet ved utforming og håndheving av de nye lover og forskrifter.

Eiendommene våre har nå vært båndlagt i over tjue år, allerede fra den tid da arbeidet med nasjonalparken startet. Har vi ingen krav på erstatning?

Er det bare vi som skal betale for dette. Det gjør vi for øvrig som alle andre gjennom skatter og avgifter.

Vår advokat som gjerne skulle ta en rettssak på dette, har ærlig nok sagt fra om at vi kan risikere å bli sittende igjen med store saksomkostninger dersom vi skulle tape, og at dette trolig vil bli en langdryg affære. Så vi tør jo ikke gå til sak mot staten for å få rettferdig behandling.

Hvor er da rettsikkerheten? Vi føler oss svært urettferdig behandlet.

Det er vel bare staten som kan ta seg til rette på denne måten uten å måtte gjøre opp for seg.

Hva slags politikere er det som vedtar og godtar slik adferd. De hevder ofte at vi lever i en rettstat.

Staten Norge kunne skaffet seg alt det arealet den måtte ha behov for om de hadde opptrådt på skikkelig måte og forhandlet på reelt grunnlag med tilbud om erstatning og alternativ for eiere og brukere, og gjort opp for seg som ærlige folk.

Jeg mener det her er en stor urett som her er begått, og at vi er mishandlet av staten.

Johs


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Johs Wed, September 02, 2009 18:41:33

Nei, de som bryr seg skulle jeg gjerne sett og hørt fra!

Posted by lirosa Tue, September 01, 2009 08:33:37

Men hvem bryr seg???

http://spinnerier.blogspot.com