Johs`

Johs`

Refleksjoner

-om livets underfundigheter og mange sider

Balanse i naturen.

DebattPosted by Johs Wed, September 09, 2009 22:50:43

Naturlig.

Nå er jo alt blitt så sårbart, alle slags områder, land, sjø og fjell, planter og dyreliv. Det er så lett å hevde at et område er sårbart når man ikke trenger å presisere hva det er som er sårbart.

Hva er det med naturen som er så sårbart? At den ikke forblir som det er i dag? Helst skulle alt være som da vi var unge, friske og spreke og uten bekymringer for om noe ble annerledes.

Stadig snakkes det om balanse i naturen. Hva er det? Det er jo selve endringen som er balansen.

Naturen har aldri vært som den er i dag og det vil den heller aldri bli. Det ene som er sikkert er at naturen er i kontinuerlig forandreng.

Solen har sine variasjoner, jorden er i bevegelse, og dyr og planter har aldri tatt hensyn til at de skulle bevare noen stabilitet. Det gjelder bare å tilpasse seg den stadige endringen som skjer rundt seg, og klarer man ikke det så bukker man under.

Som resten av det biologiske mangfoldet har også vi mennesker forsøkt å styrke vår posisjon. Og ved overlegen tenkekraft har vi klart å bli den dominerende arten som forsøker å styre alt. Men dette er nettopp problemet - at vi har blitt for mange som krever for store ressurser. Andre livsformer som makter å bli for mange bryr seg ingenting om andre arter dør ut, eller om de spiser opp sitt eget livsgrunnlag og derved bukker under.

Men vi mennesker fortsetter å mangfoldiggjøre oss selv om vi er store ressursbrukere.

Og så vil vi helst bevare det meste som vi husker det var en gang - i vår ungdom..?

09.09.09 Johs
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.